Ekspert przygląda się firmie, aby rozpoznać obszary z potencjałem na innowacje. Następnie pomaga przedsiębiorcy wpaść na pomysł nowatorskiego rozwiązania. Jak więc widać, jest to forma indywidualnego coachingu, zakończonego raportem o szansach i możliwościach rozwojowych firmy. Można ją także potraktować jako tematyczne warsztaty o tym, jak praktycznie rozpocząć działalność B+R. Aby skorzystać ze wsparcia eksperta, wystarczy zarejestrować się na stronie  i poczekać na kontakt. Ten w całości poświęcony jest wspieraniu zielonej transformacji.

Resort rozwoju i technologii zapewnia, że w razie wyczerpania środków przeznaczonych na program «Bezpieczny kredyt 2 proc.» limit wydatków na ten cel zostanie podniesiony. Równocześnie Waldemar Buda przekazał najnowsze dane o skali zainteresowania zakupem mieszkań z dopłatami od państwa. Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego również mogą pozyskać środki na realizację inwestycji technologicznej, choć istnieją tutaj pewne wyjątki. O udzielenie kredytu technologicznego nie mogą aplikować podmioty planujące inwestycje w mieście stołecznym Warszawa oraz w zdecydowanej większości Regionu Warszawskiego Stołecznego. Natomiast inwestycje w Regionie Warszawskim Regionalnym jak najbardziej mogą być realizowane z wykorzystaniem kredytu technologicznego.

Tworzenie procesu technologicznego jest bardzo istotne w przypadku Kredytu technologicznego. Usługa realizowana będzie przez Główne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zlokalizowane na terenie każdego województwa oraz Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Funduszy europejskich udzielą przedsiębiorcy kompleksowej, a zarazem spersonalizowanej i klarownej informacji o dostępnych formach wsparcia z FENG. Usługa jest skierowana do tych przedsiębiorców, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanego pomysłu na projekt.

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.

Z pozostałych, nieobowiązkowych modułów jedni i drudzy mogą korzystać na tych samych zasadach, czyli według indywidualnych potrzeb. Z Kredytu technologicznego mogą skorzystać przedsiębiorstwa MŚP, prowadzące działalność na terenie RP i posiadające zdolność kredytową. Jako kancelaria oferujemy kompleksowe doradztwo w jednym z najbardziej popularnych instrumentów wsparcia dla rozwoju technologicznego firm w Polsce. ROZLICZENIE DOTACJI- przygotowujemy wnioski o płatność, wnioski o zmiany w projekcie (aneksy), wnioski sprawozdawcze, przeprowadzamy procedurę PZP, Kontakt z instytucją wdrażającą podczas kontroli. Rezultaty projektu będą sprawdzane podczas rozliczania i kontroli projektu, dlatego zadbaj o odpowiednie dokumenty potwierdzające ich osiągniecie.

Kredyt technologiczny, organizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowymi wymogami, poza przynależnością do sektora MŚP, jest prowadzenie gospodarka japonii wzrosła, ale skromnie działalności na terenie RP oraz posiadanie zdolności kredytowej. Kredyt na innowacje technologiczne to szansa dla przedsiębiorstw na pozyskanie dofinansowania na wdrożenie innowacji technologicznych.

  • Warto też podkreślić, że niektóre obszary tematyczne FENG objęte są szczególnym wsparciem.
  • Instrumenty finansowe stanowią ponad 10% budżetu FENG, czyli 820 mln euro.
  • Następnie składa wniosek o dofinasowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i – po pozytywnej ocenie – otrzymuje premię technologiczną, czyli dotację na sfinansowanie zakupów.
  • Od początku lipca, gdy w życie weszły przepisy o kredycie z gwarantowanym oprocentowaniem na poziomie 2 proc., w bankach złożono 63 tys.
  • Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego również mogą pozyskać środki na realizację inwestycji technologicznej, choć istnieją tutaj pewne wyjątki.

Na życzenie przedsiębiorcy nasz ekspert analizuje zgłaszany pomysł na projekt pod kątem wymagań konkursowych. Przedstawia mocne i słabe strony w kontekście kryteriów oceny, aby wnioskodawca mógł zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania. Zachęcamy do śledzenia aktualności na  oraz korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych takich jako STEP i Innovation Coach. Dzięki temu przedsiębiorcy na spokojnie przygotują się do ubiegania o pieniądze z FENG już od pierwszego naboru.

Czytaj także w BUSINESS INSIDER

Takim dokumentem może być na przykład nowa oferta i faktury sprzedaży obejmujące produkty lub usługi z tej oferty. Premia technologiczna spłaca zaciągnięty kredyt technologiczny. Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. W tym konkursie liczy się agenda badawcza, która zakłada pracę dobrze zorganizowanych, wspierających się dużych zespołów. Będą oni mogli skorzystać z różnych form doradztwa, by wymyślać lepsze projekty i skuteczniej zdobywać dotacje.

stopka Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

548 zakończyło się podpisaniem umów kredytowych na łączą kwotę 6 mld 934 mln zł. Projekty inwestycyjne i pozyskiwanie dotacji to nasza specjalność. Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły dotyczące realizacji projektu. O kredyt technologiczny krótka historia blogów z unijnego Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski oraz posiadające zdolność kredytową.

Kredyt technologiczny

Następnie składa wniosek o dofinasowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i – po pozytywnej ocenie – otrzymuje premię technologiczną, czyli dotację na sfinansowanie zakupów. Przygotuj się już dziś do wnioskowania o pieniądze z FENG. Śledź aktualności na feng.gov.pl i korzystaj z dostępnych usług ekspertów, by zwiększyć swoje szanse na sukces. Warto też podkreślić, że niektóre obszary tematyczne FENG objęte są szczególnym wsparciem. Należą do nich zazielenianie przedsiębiorstw oraz cyfryzacja.

Aby dać sobie szansę na pozyskanie dotacji w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o udzielnie kredytu technologicznego do banku komercyjnego. Lista banków kredytujących jest dostępna na stronie internetowej BGK. Bank komercyjny przeprowadza ocenę zdolności kredytowej firmy i w sytuacji, gdy jest ona pozytywna zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu technologicznego albo przyznaje promesę kredytu technologicznego.

Pozwolenia na budowę czy dokumentów środowiskowych. Zakres wymaganej dokumentacji jest uzależniony od rodzaju zaplanowanych prac oraz typu wydatków. O ile promesa jest niezbędna już na etapie aplikowania, o tyle pozostałe dokumenty potwierdzające gotowość do realizacji projektu i wynikające z jego specyfiki (jak pozwolenia czy koncesje) można dostarczyć na późniejszym etapie. Celem Kredytu technologicznego jest stymulowanie konkurencyjności MŚP przez wdrażanie własnych lub nabytych innowacyjnych technologii.

Te banki oferują Bezpieczny kredyt 2 proc.

Instrument będzie wdrażany w ramach działań zaplanowanych w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). ✔ Wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne. Na stronie internetowej MFiPR został opublikowany harmonogram naborów do Programu FENG na cały 2023 rok, który zawiera w sumie 27 planowanych konkursów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przygotowała kwalifikator MŚP – narzędzie online, dzięki któremu przedsiębiorstwo może samo zweryfikować swój status.

Ponadto członkowie Komitetu przyjęli kryteria wyboru projektów dla instrumentów finansowych dostępnych w FENG, które między innymi wesprą rozwój polskich start-upów oraz ułatwią przedsiębiorcom dostęp do finansowania bankowego. Instrumenty mvp global forex broker-przegląd i informacje mvp global forex finansowe stanowią ponad 10% budżetu FENG, czyli 820 mln euro. Jak widać Kredyt technologiczny pozwala na realizację inwestycji o szerokim zakresie. Maksymalną wartość kosztów kwalifikowanych ustalano na 50 mln euro.

Wydawać się może, że czasu jest sporo niemniej jednak należy pamiętać, że warunkiem otrzymania kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej. Do wniosku należy załączyć promesę kredytu technologicznego z banku kredytującego lub warunkową umowę kredytu technologicznego. Dokumenty te stanowią załączniki obligatoryjne i podlegają weryfikacji na etapie oceny formalnej. To na przedsiębiorcy ciąży obowiązek załatwienia wymaganych dokumentów w terminie. Nierozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu technologicznego przez bank kredytujący (komercyjny) w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec BGK. Projekty finansowane kredytem często wymagają również dodatkowych dokumentów np.

Leave a Reply

Your email address will not be published.